Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

 

Celem ubezpieczenia kredytu kupieckiego jest pokrycie strat wynikających z braku zapłaty należności handlowych z tytułu prawnej lub faktycznej niewypłacalności Państwa odbiorców. W ramach współpracy z naszą grupą zapewniamy szerokie spektrum rozwiązań ubezpieczeniowych, oferowanych przez ubezpieczycieli działających na całym świecie, które pozwalają istotnie ograniczyć skutki niewypłacalności kontrahentów i utrzymać płynność finansową.

 

KORZYŚCI:

 

Umowa ubezpieczenia kredytu kupieckiego stanowi ważny instrument zarządzania należnościami:

  • Ubezpieczyciele dysponują wysoko wyspecjalizowanymi systemami oceny odbiorców;
  • Ubezpieczenie oznacza stosunkowo niewielki koszt w postaci pewnej składki, zamiast relatywnie wysokiej, niepewnej straty w przypadku realizacji ryzyka niewypłacalności odbiorcy;
  • Ubezpieczenie kredytu kupieckiego stanowi zabezpieczenie transakcji sprzedaży z odroczonym terminem płatności

 

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego, aranżowane przez brokerów z grupy Farosol, umożliwia uzyskanie odszkodowania z tytułu braku spłaty należności handlowych w przypadku realizacji ryzyka niewypłacalności, co daje pewność i poczucie bezpieczeństwa przy dokonywaniu transakcji handlowych.