Gwarancje ubezpieczeniowe/ poręczenia

Gwarancja ubezpieczeniowa jest umową, w której ubezpieczyciel (gwarant) wystawia gwarancję na rzecz beneficjenta, zgodnie z treścią której strona trzecia, czyli zleceniodawca gwarancji spełni swoje zobowiązanie wobec beneficjenta.

Zawieranie poręczeń i gwarancji ma na celu uzyskanie ochrony dla zobowiązań finansowych, kontraktowych, zaliczek i oczekiwanego rezultatu. W szczególności odnosi się do firm z branży budowlanej oraz producentów. Dzięki dobrym relacjom z ubezpieczycielami, którzy mają w swojej ofercie gwarancje, zapewniamy szeroki wybór różnych rozwiązań

W celu zapewnienia potencjalnym wystawcom gwarancji kompleksowych informacji, profesjonalnie przygotujemy i opracujemy niezbędną dokumentację. W trakcie procesu ustanawiania gwaranci możemy działać jako konsultant w zakresie zarówno samego sformułowania poręczenia, jak i wsparcia merytorycznego.

KORZYŚCI:

  • Uniezależnienie od banków
  • Poszerzenie zakresu finansowania
  • Współpraca z gwarantami i poręczycielami z całego świata