ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ DZIĘKI FINANSOWANIU ZEWNĘTRZNEMU

Bazując na indywidualnych potrzebach naszych Klientów zespół Farosol zapewnia pomoc przy wyborze odpowiedniego partnera w kwestii finansowania działalności. Współpracujemy z bankami, domami finansowymi oraz innymi firmami finansującymi należności, dzięki czemu możemy przedstawić szczegółową analizę dłużników i zaproponować strategię zarządzania należnościami, by znaleźć dla Państwa optymalne rozwiązanie.

KORZYŚCI

  • Lepsze możliwości finansowania w średnim i długim okresie;
  • Rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb;
  • Kompleksowe zarządzanie płynnością.