Windykacja

Jeżeli dłużnik spóźnia się ze spłatą zobowiązania, a należności od niego nie są objęte ubezpieczeniem lub programem finansowania, ważne jest, aby działać szybko – jeszcze zanim spłata zobowiązania nie będzie możliwa (upadłość, restrukturyzacja, brak majątku dłużnika, zaniechanie działalności). Bardzo często szybka reakcja zapewnia przynajmniej częściowe odzyskanie należności.

Współpracujemy z firmami windykacyjnymi na szczeblu lokalnym – w zależności od kraju, w którym działamy, co stanowi wartość dodaną i wsparcie zarówno procesu ubezpieczenia kredytu kupieckiego, jak i zewnętrznego finansowania.

Uwzględniamy kraj i branże, w której działają nasi klienci, wielkość dłużnika, okres przeterminowania należności, rodzaj posiadanych zabezpieczeń oraz sytuację finansową dłużnika.

 

KORZYŚCI:

  • Doświadczenie we współpracy z dużą liczbą firm windykacyjnych
  • Najnowocześniejsze technologie i profesjonalni windykatorzy
  • Lepszy wskaźnik odzysku wierzytelności