FAROSOL USŁUGI Credit Management

Trzech założycieli grupy Farosol było również założycielami ICBA w 1999 roku, którego pierwszym prezesem przez prawie 10 lat od czasu zakładania i budowania stowarzyszenia był Pan Winfried Vogt z GfK.

Z racji, że filozofia GfK odeszła w ciągu ostatnich lat od filozofii ICBA, to GfK zrezygnowało z członkostwa w tym stowarzyszeniu w celu zbudowania międzynarodowej sieci brokerskiej wraz z Michaelem Raleigh (z Irlandii) oraz Rogerem Gilmore (z Wielkiej Brytanii).

Więzi w naszej międzynarodowej grupie brokerskiej opierają się na przyjaźni, zaufaniu, jakości usług, rzetelności i szybkiej wymianie informacji. W swoją pracę wkładamy serce i wykonujemy ją z pasją i entuzjazmem, w których upatrujemy źródło sukcesu w przyszłości.

Dzięki międzynarodowemu doświadczeniu i kontaktom partnerów zakładających Farosol z innymi wyspecjalizowanymi firmami brokerskimi z Holandii, Francji, Polski, Rosji i krajów nadbałtyckich, grupa w szybkim tempie przyjęła 13 członków działających na terenie 23 krajów.

Potrzeby naszych klientów stanowią klucz do podejmowanych przez nas działań, a rozwiązywanie trudnych i złożonych spraw nie stanowi dla nas problemu!

Rada Dyrektorów

Winfried-Vogt

Mr. Winfried Vogt
Przewodniczący

Ralph-Reinders

Mr. Ralph Reinders
Vice-President

Angelo-Piazzoli

Mr. Angelo Piazzoli
Treasurer

Rada doradcza

Garlina

Mrs. Galina Serjant
Chairman

Laurent-Dray

Mr. Laurent Dray
Wiceprzewodniczący

Pawel-Leszczuk

Mr. Pawel Leszczuk
Vice-Chairman

Michael-Raleigh

Mr. Michael Raleigh
Wiceprzewodniczący

Roger-gilmore

Mr. Roger Gilmore
przewodniczący niewykonawczy